YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? NEREDEN ALINIR?


Yapı kayıt belgesi başvuru koşullarını yerine getiren imara aykırı yapılara verilen ve yapı kullanma izin belgesi gibi işleve sahip olan bir belge görevi görecek. Yapı kayıt belgesi, yapı kullanma izin belgesi gibi işleve sahip olacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Her yapı için sadece bir belge düzenlenecek.

BELGE NE İŞE YARAYACAK?
Bu belgeyi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı hakkında yıkım kararı verilmişse ya da tahsil edilememiş idari para cezası varsa iptal edilecek.

Bakan'dan 'İmar Barışı' ile ilgili önemli açıklama!


BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?
Yapı kayıt belgesi bedeli yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden hesaplanarak esas alınacak.

VATANDAŞLAR BELGE İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?
Yapının bulunduğu arsanın Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlı yapılar için yüzde 5 oranında uygulanacak.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPILARIN TAPUDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI VE KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SIRASINDA AYRICA ÖDENECEK BİR BEDEL VAR MI?
Belgesi alınan yapının tapudaki cins değişikliği yapılması ve kat mülkiyetine geçilmesi işlemlerinde ayrıca bedel ödenecek. Bu bedel belge başvuru bedelinin 2 katı olarak uygulanacak. Buna göre, konutlar için yüzde 6, ticari yapılar için de 10 uygulanacak.

BU BEDELLER SABİT MİDİR?
Bakanlar Kurulu başvuru bedelini iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgeye göre kademelendirip, başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya yetkili.

YAPI KAYIT BELGESİ İÇİN YANLIŞ BEYAN YAPILIRSA NE OLUR?
Kayıt sisteminde beyan esas olmakla birlikte yanlış beyanda bulunulması ve bunun ortaya çıkması durumunda, o yapı için ileride telafisi güç sorunların yaşanması kaçınılmaz olacak.

KİMLER BELGE ALAMAZ?
Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ve tarihi yarımadada bulunan yapılar ile üçüncü kişilere ait özel mülkiyette bulunan yapılar, hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, inşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar, herhangi bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği ilgili idare veya mahkeme kararıyla tespit edilen yapılar ile hakkında yıktırılması yönünde yargı kararı bulunan yapılar hakkında yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

YAPI KAYIT BELGESİ İLE YAPIYA TAPU ALINIP, KAT MÜLKİ- YETİ KURULABİLECEK Mİ?
Evet tapu alınabilecek. Satış işlemlerinde bu yapılar için kredi kullanılabilecek. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesi riskli alan uygulamasına engel olmayacak.

YAPI KAYIT BELGESİ NE KADAR GEÇERLİDİR?
Yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Belge düzenlenen yapıların, yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

HAZİNE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR NE OLACAK?
Belgesi alınan yapıların, Hazine'ye veya belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra belge sahipleriyle bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar bakanlık veya ilgili belediyeler tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden doğrudan bunlara satılır.